Szövegek - N

Na hagyj itt, testvér!
Nagy Imre
Nagy városokról beszélt a messzi vándor
Nagyon fáj
Ne csinálj magadnak istenszobrot…
Ne kívánd felebarátod házát, feleségét…
Ne legyen idegen istened rajtam kívül!
Ne menj szívem (Don't go, sweetheart)
Ne ölj!
Ne paráználkodj!
Ne vénülj meg!
Negyedik parancsolat: Kedvesebb legyen a különös, mint a tiszteletre méltó
Négykézláb másztam
Negyvenötös blues
Néha egy idegen is jobb a magánynál
Nekem is fáj
Nem csak gondolatban tisztelgünk…
Nem emel föl
Nem hallod üvöltök
Nem kaphatok jobb tanácsot…
Nem lehet két hazád
Nem lettünk jobbak
Nem szeretem a halálos véletlent
Nem tért vissza a csatából
Nemes igazságok (Gospel Noble Truths)
Német zsoldosdal
Nincs Hollywood blues
Nincs hova futni
Nincs több gyengéd suttogás
Nógrádban (In Nógrád)
Nővér, adja kis kezét!
Nyolcadik parancsolat: Asszonyt és italt ne utasíts vissza
Nyolcperces szerelem
Nyuszifül étlapja


Na hagyj itt, testvér!

2002 Bakaballada

Ne hagyj itt, testvér, oda a lábam,
Jönnek a tankok a hegyről felénk,
Lángokat vetnek, hamut aratnak,
Szántják a földet, mint az ekék.

Röhög az ördög az ég sarkából,
A hadnagy úr is átlép rajtam,
Elfogy a vérem, elhagy az Úr is,
De nem jön értem a mentőangyal.

Hajolj le értem, fogd át a vállam,
Mögöttünk liheg, bőg a halál.
Vigyél magaddal, el a pokolból,
Míg a fényszóró meg nem talál.

Még ötven méter, ott vár az árok,
Eltakar minket a vaksötét,
Tudom, kibírod, engem is elbírsz,
Nem foghat el az ellenség.
Bajtárs, ne hagyj itt!


Nagy Imre

2004 Ballada a senki fiáról
Faludy György

Hajnaltájban sétálni kezdtél föl és alá a pincebolt alatt;
csak cvikkered hiányzott, egyébként minden rendben volt:
a perc lejárt,  a lelked tiszta
s egy óra sem kell már, amíg Kossuth Lajost, Rákóczit, Dózsát beérik kurta lábaid.
 
Mi adta néked a nyugalmat? 
Hogy tudtad: hallgatnak, míg hallgatsz
és azt is, hogy a század titkát te oldottad meg félúton?
S mi növesztett oly nagyra téged? Bölcs bátorságod? Tisztességed?
Batthyányhoz hasonló véged?
Hogy te vagy fajtánk példaképe a holtak élén? Nem tudom.
 
A szomszéd cellából Maléter köhécselt.
Hirtelen hideg csapott meg tarkódon.
Hogy papírt és tollat kérhetnél? Minek? Minek, gondoltad.
Száll az írás, mint viharban a levelek,
s köztük derűsen és kimérten, zömök, ősz férfi jár: a tett.
 
A vég, sejtetted még nehéz lesz,
de az már nem oszt, nem szoroz –
megnyílt az ajtó:
káromkodva ugrottak rád a vasbotos pribékek,
karod megkötötték s végigrugdostak idegen zsebrákok sorfalán át,
amíg te cvikker nélkül, félvakon támolyogtál
és szánakozva szétnéztél kint az udvaron:
de már az ávós hóhér rémült arcát nem vetted észre,
sem a helytartót, ki két szovjet tiszt közt állt, vacogva, részegen.
 
Aztán csak mész, vajpuha mész jött,
elébb rád terítette bő tógáját,
aztán szikkadozni kezdett,
majd mint a krétakő, kemény kőzetnek nőtt reád,
megette húsodat és orcád,
de bajszod nyájas kunkorát szálanként őrzi, mint az ország.

Azóta újra mellbeteg, keszeg varróleány a nappal
s izzadt ringyók az éjszakák –
ám néha, félálomban, este szemembe hull egy fény-nyaláb:
talán a láthatáron villan, vagy egy reflektor incseleg,
vagy a szomszéd utcán a villany,
de lehet, hogy a cvikkered.


Nagy városokról beszélt a messzi vándor

2006 Tudod, hogy nincs bocsánat
József Attila

Nagy városokról beszélt a messzi vándor
Ott az emberek nem ismerik egymást
A katonák se hordanak puskát, hanem a nagy tereken muzsikálnak

Sokan gyűlnek oda, a gyerekeket magasra tartják, ugy hallgatják
Meghallgatják, aztán odahaza elmesélik, milyen szép volt
és azok is örülnek neki

A lányok ott is kinevetik a fiúkat, de azért szeretik őket
Fényes nappal is szeretik egymást

Nagy hidak vannak, amelyeken el lehet álldogálni és nézni
a vizet meg a hajókat
Úszkálnak ide oda, az utasok meg hangosan fölkacagnak
Hirtelen elhallgatnak s úgy nézik a nagy vizet, amint
komolyan elmegy a hullámok alatt

Azok meg csillognak, mint a pengék
S olvashatni a gyönyörű könyveket, akkora nagy a világosság
Pedig már egészen beesteledett.


Nagyon fáj

1983 Még élünk
József Attila

Kivül-belől
leselkedő halál elől
(mint lukba megriadt egérke)

amíg hevülsz,
az asszonyhoz ugy menekülsz,
hogy óvjon karja, öle, térde.

Nemcsak a lágy,
meleg öl csal, nemcsak a vágy,
de odataszit a muszáj is -

ezért ölel
minden, ami asszonyra lel,
mig el nem fehérül a száj is.

Kettős teher
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
Ki szeret s párra nem találhat,

oly hontalan,
mint amilyen gyámoltalan
a szükségét végző vadállat.

Nincsen egyéb
menedékünk; a kés hegyét
bár anyádnak szegezd, te bátor!

És lásd, akadt
nő, ki érti e szavakat,
de mégis ellökött magától.

Nincsen helyem
így, élők közt. Zúg a fejem,
gondom s fájdalmam kicifrázva;

mint a gyerek
kezében a csörgő csereg,
ha magára hagyottan rázza.

Mit kellene
tenni érte és ellene?
Nem szégyenlem, ha kitalálom,

hisz kitaszit
a világ így is olyat, akit
kábít a nap, rettent az álom.

A kultura
ugy hull le rólam, mint ruha
másról a boldog szerelemben -

de az hol áll,
hogy nézze, mint dobál halál
s még egyedül kelljen szenvednem?

A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.

De énnekem
pénzt hoz fájdalmas énekem
s hozzám szegődik a gyalázat.

Segítsetek!
Ti kisfiuk, a szemetek
pattanjon meg ott, ő ahol jár.

Ártatlanok,
csizmák alatt sikongjatok
és mondjátok neki: Nagyon fáj.

Ti hű ebek,
kerék alá kerüljetek
s ugassátok neki: Nagyon fáj.

Nők, terhetek
viselők, elvetéljetek
és sirjátok neki: Nagyon fáj.

Ép emberek,
bukjatok, összetörjetek
s motyogjátok neki: Nagyon fáj.

Ti férfiak,
egymást megtépve nő miatt,
ne hallgassátok el: Nagyon fáj.

Lovak, bikák,
kiket, hogy húzzatok igát,
herélnek, rijjátok: Nagyon fáj.

Néma halak,
horgot kapjatok jég alatt
és tátogjatok rá: Nagyon fáj.

Elevenek,
minden, mi kíntól megremeg,
égjen, hol laktok, kert, vadon táj -

s ágya körül,
üszkösen, ha elszenderül,
vakogjatok velem: Nagyon fáj.

Hallja, mig él.
Azt tagadta meg, amit ér.
Elvonta puszta kénye végett

kivül-belől
menekülő élő elől
a legutolsó menedéket.


Ne csinálj magadnak istenszobrot…

1996 Imák és mantrák

 


Ne kívánd felebarátod házát, feleségét…

1996 Imák és mantrák

 


Ne legyen idegen istened rajtam kívül!

1996 Imák és mantrák

 


Ne menj szívem (Don't go, sweetheart)

1989 Kivándorlás

 


Ne ölj!

1996 Imák és mantrák

 


Ne paráználkodj!

1996 Imák és mantrák

 


Ne vénülj meg!

1983 Még élünk
Allen Ginsberg - Eörsi István

Az én sorsom is ez?
Éppen ilyen sorsod lesz.
Karom majd lecsüng sorvadón?
A szőr megőszül karodon.

A mellem lefogy?
Melleden a bőr lötyögni fog.
Térdem megroggyan, elvékonyul?
Térded tán mankóra szorul.

A fogam hova hull?
Néhány megmarad alul.
A csontom, míly célra kell?
Kövek között vegyül el


Negyedik parancsolat: Kedvesebb legyen a különös, mint a tiszteletre méltó

1999 Csavargók tízparancsolata

Nagymamám gondnok volt az újpesti Szabadság moziban
Akkoriban még nem vetítettek híradót a filmek előtt
Artisták kupléénekesek zsonglőrök bűvészek mutatták be műsorukat
Mikor a konyhában megláttam a bohócot átöltözni
Eszembe se jutott nevetni

A bohóc Anyukámat kivéve mindenkinél szebb volt
Úgyhogy nem értettem miért pukkadozott rögtön mindenki
Amikor a színpadi lépcsőben megbotlott

A sötét és fűtetlen moziban nyikorgó székeken télikabátban kuncogtak a nők
Kalapban ültek a férfiak és senki sem pisszegett rájuk vegyék le

Elveszett lelküket kapták vissza egy időre a Szabadság mozgóban
Hogy aztán két három év múlva munka közben együtt énekeljenek
Ugyanúgy és ugyanazt mint ahogy a filmen láttak
Azt hitték iskolákat és gyárakat építenek
Nem a hazugság birodalmát

Leszállt az éjszaka
Mindenki úgy tett
Mintha nem vette volna észre
Az ügyesebbek
Úgy viselkedtek
Mintha hétágra sütne délbe'

Néhányan feltették
A napszemüveget
Úgy néztek egymás szemébe
Mindenki boldog volt
Mindenki látta
Új csillag futott fel az égre

Az éjszaka eltartott
Negyvennégy évig
És én mégis kibírtam
A bohóc és a mozi
Volt a két bűnös
Ha nevettem vagy ha sírtam

A mában élsz
De a holnapban ébredsz
Vár a Szabadság Mozgó
Soha meg nem csal
El nem hagy téged
Vár a Szabadság Mozgó

A zene sem volt teljesen haladó
Gyakran beszűrődött egy-egy dekadens önsajnáló sláger
Ezeket a magyar Eperfagyi
Vagy az olasz Csoko-csoko-csokoládé
Úgy ahogy ellensúlyozta

A legmenőbb hangszer a harmonika volt
Nem a száj hanem a tangó
Emiatt hatéves koromban letettem arról hogy partizán legyek
Mivel már a tizedik forradalmi filmben láttam csíkos trikós bőrkabátos matrózokat harmonikázni éneklő lányok gyűrűjében

Úgy várom a párom
Csak harmonikázom
S a bánatról dalolok én
Már szívem úgy dobog
Ha cipője kopog
És nevetve siet felém

A vallomásom csókra bírja talán
De ha átölel nem is tudom
Hogy hova is tegyem a harmonikám

A zene önmagában még nem volt érdekes csak a tánchoz kellett
A szöveg sem számított Be bop a lula she's my baby
Az előadókat táncdalénekesnek nevezték még sokáig
Zenekart csak az össztáncra hoztak
Ahol Rudi bácsi nővére Trudi bácsi zongorázott
Egy-két-há egy-két-há röpsasszé és kimaradtam innen is

Akármelyik magyar szövegnél sokkal izgalmasabb volt
Amikor a Kex játszott össze vissza mindenfélét kamu angollal
A muzsika a közös játék öröme az énekes arcjátéka gesztusai mozgása
A cselló és zongoraszólók az áradó szabadság és humor
Szöveg nélkül is magával ragadott bennünket

Csillagok ne ragyogjatok
Csillagok megvakulok
Mellettem elsuhan az idő
Angyalok bújnak elő

Karomra szállt egy apró ember
Kérdezte, mit keresek itt
Nem tudtam megmondani neki
Gondoltam pedig valamit

Csak rajzolom miről álmodom
És leírom mire gondolok
Nem én vagyok nem én vagyok

Szabad szellemet és pimasz bohócságot ontottak magukból
Düh és kétségbeesés nélkül lázadtak
Kisebbségi érzést palástoló gúnyt értetlenséget keltve kollégáikban
Megmagyarázhatatlan és mindent elsöprő mámort tudtak kelteni

Ő az én kanapém az én kanapém
Ő szebb mint én Ő az én kanapém

Ez nem volt vicc komolyan gondolták
És láttam kopott piros bársonyán
A miniszoknyában verdeső szempillangót
A lábánál horkoló kutyust
Nagypapát pipával
Beszélgető barátokat
Lehangolódott gitárt
Megelevenedett a szoba aztán az egész ház
Szellemek tündérek manók
Ő szebb mint én és csak azért mert az én kanapém
De én is szép vagyok és mindenki körülöttem
A zenekar
A közönség
Az otthon ücsörgő szülők
A könyvek amiket nem kell elégetni
A képek a falon
A kiszáradt szökőkút lassan porladó szobra a kertben
A liliomok a kőkerítés mentén

Ne keseregjünk
Inkább mulassunk és mulattassunk
Erre tanítottak engem de nem fogadtam meg
Más utat választottam
Nagy árat fizettem érte
De végül megérte


Négykézláb másztam

2006 Tudod, hogy nincs bocsánat
József Attila

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
..................................
..................................

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.


Negyvenötös blues

1986 Esztrád

Mikor engem nemzettek, a sötét égbolt jajgatott,
Mikor kínnnal megszülettem, halált hánytak a csillagok,
Százéves gyermek szemével Apám visszatért a harcból,
Megcsókolt, Anyámhoz lépett. Ennyit mondott: Ez a pokol.

A föld alól jöttünk fel, egy üszkös, fekete városba,
Ahol kenyérről álmodva mindenki vízért állt sorba.
Az első év reményt hozott, azt hitték, nem dőlt el még semmi.
Annyi minden lehetett volna, amiért érdemes élni, várni, hinni.

Hull a hó és hózik, hogy imádkozik nagyanyám,
Micimackó nőzik, halkan zizeg a szamovár,
Fehér pelenkák lengenek, katonaing, nyög a kötél,
Nyíló öklök, nyíló ölek, élet a világ közepén.

Örömük voltál, fejlődtél szépen,
A jövőd egy könyvben, a múltad szégyen.
Képek lógnak a falakon, ahol majd iskolába járok,
Erős parasztok, mártírok, költők és gyenge királyok,

Nem ismerem Bach-ot, ki az? Kezemet nem fogja Kodály,
A lét és a tudat lesz a fontos és nem Vörösmarty Mihály.

Hazatérő hadifogoly arcát a Napba mártja,
Előtte kisfiú játszik, a szép új világ kovácsa,
Sápadt és folyton éhes, és neki semmit sem jelent,
Hogy kétszázezer a fagyhalálba, hatszázezer a füstbe ment.


Néha egy idegen is jobb a magánynál

1992 Férfibánat

Lekéstelek a Razziában,
De folytatnom kell a rohanást,
Megelőztelek a Tilos az Á-ban,
Sikerült elkerülnünk egymást.

Elmentél a fogadásra nélkülem
Ma este is, a premier után.
Mondtad nekik, nem vagyok itthon.
Tudták, hogy hazudsz, tudták, hogy muszáj.

Rossz férfi vagyok, de mégis jobb sok lánynál.
Néha egy idegen is jobb a magánynál.

A tévénél ülök, töltök egy italt.
A sok zsenit, magamat is unom.
Lehet, hogy leugrok valahová,
Hogy ne kelljen egyedül innom.

Pár szó, régi meccsek, nők, autók,
Városok, ahová nem jutok el.
Miért élek veled? I love you so.
Amiről a barátom énekel.

Itt maradtam neked, mint ez a dal.
Ahol senki sem ad, csak elvesz.
Ebben a korcs, kövér városban,
Ahol senki sem tud semmilyen nyelvet.

Ha ma is előbb érek haza nálad,
Mintha mélyen aludnék, úgy teszek.
Hallgatom, hogy leveted ruhádat,
S helyettem a párnát öleled.


Nekem is fáj

1983 Még élünk

Ezt a dalt jobb lett volna sohasem megírni.
Halott hõseinkrõl szól, akik nem barikádokon
vagy háborúban estek el
- még sincsenek már közöttünk ...

Meghalt a Lepke, a Részeges Lány,
a Gyíkok Fia, a Gitárkirály.
Az élet súlya könnyû nekik már,
de nekünk fáj.

Sötét lett újra, egy szál gyertya ég.
Elment valaki. Mondd, mi jöhet még?
Az élet álom nekik csupán,
de nekünk fáj.

A tû elaltat, a fegyver lõ.
Mondd, ki lesz a következõ?
Az élet álom nekik csupán,
de nekem fáj.

Itt élünk messze, ez itt más világ,
zaíros a csend, nehéz az ágy...
Az élet álom nekik csupán,
de nekem fáj.


Nem csak gondolatban tisztelgünk…

1996 Imák és mantrák

 


Nem emel föl

1991 Magyarország messzire van
József Attila

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindkét szükségemben.

Tudod, szivem mily kisgyerek -
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.


Nem hallod üvöltök

1982 Oly sokáig voltunk lenn

Nincs többé félelem, nincs többé fájdalom,
Puha, könnyű kezed nincs többé vállamon,
Sohasem láthatom tiszta zöld szemedet,
Előre nem tudtam, fordulnak a szelek.

Oh, mennyire fáj, hogy utoljára látlak,
Túl messzire mentél, vissza sosem várlak,
Elég neked - mondtad, éreztem, hogy vesztek,
Hordom a szerelmet, mint súlyos keresztet.

A földön maradtam, mikor szállni kezdtél,
Nehéz vagyok, tudtad. Vissza sem néztél.
Itt állok, bámulok a fekete égre,
Vörös betük égnek az agyamban, vége.

Nem hallod, üvöltök - lenn a mocskos utcán,
Nem hallod, zokogok - te sohasem sírtál,
Nem hallod, bömbölök - kinn, városod körül,
Nem hallod, röhögök -ahogy a részeg örül,

Nem hallod, üvöltök - csavargóvá tettél,
Nem hallod, meghalok - míg te élni mentél,
Nem hallod, nyöszörgök - korbácsol a világ,
Nem hallod, könyörgök - esőért a virág.


Nem kaphatok jobb tanácsot…

1996 Imák és mantrák

 


Nem lehet két hazád

1995 Vissza a 66-os úton

Mindenemet eldobnám,
Nevem megváltoztatnám,
Megtagadnám aki voltam,
Hogy megtaláljam nyugalmam.

Lennék kispolgár boldogan
Bárhol, ahol béke van.
Lennék köztük én az átlag,
Kinek az Emberi Jogok járnak.

Bújtam, amikor mindenki vonult.
Adtam, amikor mindenki koldult.
Röhögtek mindenen, én sírtam.
Ha nem volt kinek, akkor is írtam.

Vesztes lettem, hiába győztem.
Senki mellettem, senki mögöttem.
Nem fáj a szívem. Rád gondolok.
Tudom, a szabadság magányos dolog.

Menj vissza, vándor, nem lehet két hazád!


Nem lettünk jobbak

1991 Kocsmaopera

A hátam mögé nézek, ki lehet ott?
Jézus, vagy az Ördög, hogy akarod?
Nevet rám az árnyék, a tiéd vagyok!
Mint légy a papírra, rád ragadok.

Nekem a jövőhöz nem kell a múlt,
Felejtsen el mindent, aki nem tanult.
A szemedbe nézek, fiam. Csak annyit mondhatok,
Nem voltunk bűnösök, sem ártatlanok.

Valahol mélyen, ahol a szavak elfogynak,
Szabadok vagyunk. De nem lettünk jobbak.


Nem szeretem a halálos véletlent

1999 Adjatok a kutyáknak húst
Vlagyimir Viszockij

Nem szeretem a halálos véletlent,
Az élettől én el nem fáradok,
Nem szeretem az őszt, a telet, a nyarat,
A tavaszt sem, amikor beteg vagyok.

Én nem hiszek az ünnepélyességben,
A hideg cinizmust sem szeretem,
És ha vállamon át leselkedve,
Levelemet olvassa egy idegen.

Nem szeretem a félig kimondott szót,
Azt sem, ha félbeszakítanak,
Vagy, ha hátulról kapom meg a golyót,
Ellene vagyok puskának és kardnak.

Túl sok a gőg, az önimádat,
Csütörtököt mondtak mind a fékek,
Dühít, hogy a"becsület" szót elfeledték,
S a rágalom számít dicsőségnek.

Amikor letört szárnyakat látok,
Nincs bennem sajnálat, nem szeretem
Sem az erőszakot sem a gyávaságot,
Csak Krisztust siratom a kereszten.

Nem szeretem magam, amikor félek,
Nem tűröm, ha ártatlant gyötörnek.
Nem szeretem, ha a lelkembe másznak,
S még kevésbé azt, ha bele köpnek.

Minden arénát, porondot utálok,
Tehetségért aprópénz jár, tudom,
Történhetnek velünk nagy változások,
Megszeretni én ezt sosem fogom.

Minden arénát, porondot utálok,
Tehetségért aprópénz jár, tudom,
Kecsegtetnek minket nagy változások,
De régi szarba lépünk az új úton.


Nem tért vissza a csatából

1999 Adjatok a kutyáknak húst
Vlagyimir Viszockij

Miért nem marad mindig ugyanúgy minden,
A kék ég se legyen soha másból,
Víz, erdő, levegő, a régi legyen ma is,
Csak ő nem tért vissza a csatából.
Víz, erdő, levegő, a régi legyen ma is,
Csak ő nem tért vissza a csatából.

Ki került ki győztesen, nem emlékszem,
Az álmatlan és dühös vitákból,
Csak most, hogy nincs itt tudom és végre megértem,
Amikor nem tért vissza a csatából.
Csak most, hogy nincs itt tudom és végre megértem,
Amikor nem tért vissza a csatából.

Nem tudott hallgatni, ütemre énekelni,
De mégis részeg volt a muzsikától,
Napkeltével ébredt, nem hagyott aludni,
és tegnap nem tért vissza a csatából.
Napkeltével ébredt, nem hagyott aludni,
és tegnap nem tért vissza a csatából.

Mint amikor rabságból szökik a tavasz,
Úgy szakadt ki a kérés a számból,
Neki szóltam megszokásból: Adj egy slukkot!
Pedig tegnap nem tért vissza a csatából.
Neki szóltam megszokásból: Adj egy slukkot, testvér!
Pedig tegnap nem tért vissza a csatából.

Halottaink nem hagynak minket bajban soha,
Elesett őrangyalaink megvédnek,
Az ég az erdőn tükröződik vissza,
Ezt mutatják a fák: égszínkékek.
Az ég az erdőn tükröződik vissza,
Ezt mutatják a fák: égszínkékek.

Kettőnknek tágas volt a lövészárok,
Megosztoztunk időn és dohányon,
De ma már csak az én időm folyik,
És úgy tűnik most, én nem tértem vissza a csatából.
De ma már csak az én időm folyik,
És úgy tűnik most, én nem tértem vissza a csatából.


Nemes igazságok (Gospel Noble Truths)

1987 Üvöltés
Allen Ginsberg

 


Német zsoldosdal

2004 Ballada a senki fiáról
Faludy György

Mink volnánk hát a foltozott irhájú hírhedt zsoldosok,
kiknek egészen egyremegy, hogy völgybe, avagy hegyre megy,
parasztra, úrra, papra megy, bitóra vagy csak babra megy.
Háltunk már puszta ég alatt, füvet kaszáltunk jég alatt,
láttunk Brédában lángokat s űztünk tízéves lányokat,
mert mink vagyunk a foltozott irhájú német zsoldosok.
 
Láttatok zsenge gyermeket, akit a strázsa kergetett?
Így verbuváltak minket is, kaptunk páncélt és inget is,
korbáccsal vert a hadnagyunk, így nőttünk fel s most itt vagyunk,
nem kímélünk férfit, se nőt, falhoz kenjük a csecsemőt
és elfoglaljuk ágyadat, aztán rád gyújtjuk házadat,
mert mink vagyunk a foltozott irhájú német zsoldosok.
 
Nem ismerünk apát, anyát, kivágunk minden almafát,
megmérgezzük a kútvizet, s azt szolgáljuk, ki megfizet,
annyit se mondunk: jónapot, s kinyitjuk a hordó-csapot,
széthordjuk ingóságodat, kurvának visszük lányodat,
s ha nem mondod, hogy: köszönöm, lebunkózunk a küszöbön,
mert mink vagyunk a foltozott irhájú német zsoldosok.

S ha egyszer majd megvénülünk és lócákon hülyén ülünk,
s lábunkat köszvény marja már, s nehéz lesz Frundsberg kardja már:
obsitba küld a hadnagyunk és várról várra baktatunk,
s azt lessük, hogy a szeretet hol nyes egy darab kenyeret,
s így érünk oda, hol az út végén azt kérdi Belzebúb:
hol jönnek már a foltozott irhájú német zsoldosok?
Itt jönnek már a foltozott irhájú hírhedt zsoldosok!


Nincs Hollywood blues

1995 Vissza a 66-os úton

Izzad az ablak dühében.
Két hete nem ivott esőt.
Horkol a szomszéd az erkélyen.
Húsz macska nyávog a tetőn.
Nincs elég pénzem az útra.
És még nem jött el az időm.

Csak ültem az ágyam szélén.
Aludj jók, Kalifornia!
Lemegyek egy kortyot inni.
A nőm elment New Yorkba.
Felnéztem az ajtó előtt
És beléptem a House of The Bluesba.

Csillogó limuzin fékez,
Kiszáll egy ékszerdoboz,
Ölében kiscica élvez.
Három testőre haragos.
Táncolni jött a kicsike
A Blues Házába hivatalos.

Gogo girl siklik a rúdon,
Flitter csillog a mellén.
Bősz barna bikuci rappel,
Hasa kétajtós szekrény.
Csak egy magyar lehet ilyen hülye,
Hogy bluest keres egy ilyen estén!

Hiába nyomom a gázt,
Hiába járom reggelig a várost,
Nincs Hollywood blues...
Hollywoodban nincsen blues.


Nincs hova futni

1988 Csavargók könyve

Mióta bámulom az eget!
Ködre füst jön, esőre hó.
Mióta várok egy jelet
Nyitott szívvel, vén csavargó?!

Nincs hova futni!
A világ utolér.
Nincs hova bújni!
Fordulj újra felém!


Nincs több gyengéd suttogás

1997 Kövek az útról

Óh, Angie, Angie,
szemed felhőktől sötét.
Angie, Angie,
lehetünk-e együtt még?

Lelkünkben nincs érzelem,
nincs több pénz a zsebünkben,
boldogságunk messze szállt.
De Angie, Angie, megpróbáltuk.
Nincs tovább.
Angie, Angie, gyönyörű vagy.
Eljött a perc, búcsúzz hát.
Angie, szeretlek téged.
Utoljára ölelj át!

Minden álmunk tönrement,
minden vágyunk füstbe ment.
Nincs több gyengéd suttogás.
Angie, Angie, mivé lett a vallomás?

Óh Angie, miért szipogsz?
Csókod édes, mint a méz.
Vérem adom könnyedért.
De Angie, Angie, üt az óra és elmész.

Lelkünkben nincs érzelem,
nincs több pénz a zsebünkben,
boldogságunk messze szállt.
Angie, szeretlek téged,
szemed látom mindenütt.
Nincs több ilyen asszony,
hozzád fogható.
Könnyeidet szárítsd fel!
Angie, Angie, megpróbáltuk.
Nincs tovább.


Nógrádban (In Nógrád)

1989 Kivándorlás

 


Nővér, adja kis kezét!

2002 Bakaballada

Nővér, adja kis kezét!
Hadd lássam a kék szemét,
Óh, adjon még,
Egy tű elég,
Szárad a száj,
Nem bírom már,
De nem kérnék,
Ha nem félnék, ha élnék.

Már a doktor se néz rám,
A pap késik, nem a halál,
Még kicsit fáj,
És nagy út vár,
Szárad a száj,
Nem bírom már,
De nem kérnék,
Ha nem félnék, ha élnék.

Nővérke, csókoljon meg,
Így nem hiába halok meg,
Otthon nem vár,
Asszony, se lány.
Szárad a száj,
Nem bírom már,
De nem kérnék,
Ha nem félnék, ha élnék.

Emlékezzen néha rám,
Fogja a dögcédulám,
Kész, nincs tovább,
Óh, milyen kár,
Szárad a száj,
Adja be már,
De nem kérnék,
Ha nem félnék, ha élnék.


Nyolcadik parancsolat: Asszonyt és italt ne utasíts vissza

1999 Csavargók tízparancsolata

Jujj mit csinálsz bejönnek!


Nyolcperces szerelem

1994 Csintalan lányok, rossz fiúk

Gagyi lánc a nyakán,
A lábán ezüst cipő.
Ő nem is a Boszorkány,
De nem is Hamupipő.
Nem járt iskolába,
De nagyon jó tanárnő.
Nem a királyfit várja,
Veled is beéri ő.

Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna felnőtt, mégis remél.
Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna gyönyörű, a Salétrom utcában él.

Nem a szó a kenyere,
Hát keveset mesél.
Kint mérik az időt.
Szigorú az Elemér.
De megvédi őt mindig.
Kiáll a csajáér'.
Jobb kezével üti,
A balra csókot kér

Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna felnőtt, mégis remél.
Nyolcperces szerelem nehéz kenyér
Belladonna gyönyörű, a Salétrom utcában él.

Jönnek a királyok,
Hercegek, bárók,
Válogatott cigánylegények,
Rock sztárok.
Kormányvendégek,
Régi proletárok,
Pufi zarándokok,
Csóró kisdiákok.

Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna felnőtt, mégis remél.
Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna gyönyörű, lakásra gyűjt szegény.

Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna felnőtt, még mindig remél.
Nyolcperces szerelem nehéz kenyér.
Belladonna gyönyörű, a Salétrom utcában él.


Nyuszifül étlapja

De hol is volt Nyúl úr, vagy elvtárs,
Mikor felkerested volna?
És hol volt a sok pompás szurkoló,
Aki mindig megtapsolta?
A telkére ment pénteken.
Pártra esküszik, nem hazára,
És megírja emlékeit
A Hősök Könyvtára számára.

Kérem, kedves Nyúl úr, ne bújjon el!
A Medve vagyok, nem a Farkas,
Nagy élvezet volna, higyje el,
Ha tudhatnánk, mit nem olvas?
Mire jutott a históriával,
Amit nekünk irt, a nép javára,
Jótanácsot javasolva:
Kit ehetünk meg vacsorára.

AKTUÁLIS

Halj meg és nagy leszel

Veszprémi Egyetem, 2017. sze. 26.
RÉSZLETEK »

Lassú vonat koncert

Debrecen, Modem, 2017. sze. 28.
RÉSZLETEK »

Lassú vonat koncert

Vác, Dunakanyar Színház, 2017. okt. 01.
RÉSZLETEK »

Lassú vonat koncert

Budapest, Nemzeti Színház, 2017. okt. 03.
RÉSZLETEK »

Halj meg és nagy leszel!

Kaposvár, Szivárvány Kultúrp., 2017. okt. 04.
RÉSZLETEK »
HÍRLEVÉL
Teljes név:
E-mail cím:
Lakcím:
HOBO 2009 © Minden jog fenntartva!

Jogi nyilatkozat

Amennyiben szeretne feliratkozni hírlevelünkre, kérjük fogadja el a jogi nyilatkozatot!


Hírlevél feliratkozása során eltárolt adatoknak jogi adatvédelmi nyilatkozatának helye...

Rendelési feltételek

Kedves Vásárlóink!

Szeretnénk felhívni figyelmét néhány megrendeléssel kapcsolatos, fontos információra:

Mindenek előtt kérjük, hogy a kért adatokat (név, lakcím, telefon) a gyors és precíz kiszállítás érdekében pontosan töltse ki. Adatait harmadik félnek csak a szállítással kapcsolatosan adjuk át, akik szintén felelősséget vállaltak azok bizalmas kezelése érdekében.

A megrendelőlap Megjegyzés rovatában tüntetheti fel a vásárlással kapcsolatos üzeneteit (pl. dedikálás, személyes átvételi igény…)

Amennyiben bármi okból problémát jelentene a webáruházon keresztül történő vásárlás, úgy megrendelését feladhatja e-mailen (info@hobo.hu ) vagy akár postai úton is (Rock Diszkont 1068 Budapest, Király utca 108.).
Ez esetben kérjük pontosan tüntesse fel:
- az Ön nevét (és ha eltérő, akkor a számlázási nevet)
- pontos címét, irányítószámmal (ha eltérő, akkor a számlázási címet)
- telefonos elérhetőséget és e-mail címét
- a megrendelt áru pontos címét és darabszámát

A Webáruházat a Rock Diszkont üzemelteti. A termékek mellett feltűntetett fogyasztói árak az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) már tartalmazzák, a kézbesítés költségeit azonban nem.
Ennek összege futárszolgálat igénybevétele esetén belföldön általában 1290 Ft csomagonként.  A megrendelt áruk kiszállítását a GLS Hungary Kft biztosítja.
(Határon túli szállítási megrendelések egyeztetése folyamatban van.)

Amennyiben úgy gondolja, személyesen is átveheti csomagját  a Rock Diszkont üzletben: 1068 Budapest, Király utca 108. Telefon: +36 (1) 341-3350. (hétköznanap 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig).
Kérjük, hogy személyes átvételi igényét feltétlenül jelezze megrendeléskor a Megjegyzés rovatnál!

Kellemes böngészést, jó vásárlást kíván Mindenkinek
Webmester
info@hobo.hu